Luottokortti ilman tuloja

Luottokortti on tärkeä apuväline monelle ostoksia tekevälle. Joissain tilanteissa kuitenkin luottokortin hankinta voi tulla ajankohtaiseksi tai tarpeelliseksi, vaikka säännöllisiä tuloja ei olisi.

Säännöllisten tulojen puute on usein este luottokortin myöntämiselle, mutta aina näin ei ole. Luotonmyöntäjien ehdot ja myöntöperusteet poikkeavat toisistaan paljon ja esimerkiksi opiskelijan voi olla mahdollisuus saada luottokortti.

Jos kiikarissasi on luottokortti ilman tuloja, varaudu siihen, että sinulta edellytetään joitain tuloja. Luottokortti ilman tuloja on kuitenkin silti mahdollista saada, joten luottokorttihakemuksen täyttäminen kannattaa silti tehdä.

Luottokorttiyhtiöt käyttävät toisistaan poikkeavia kriteereitä ja ehtoja, mutta vakituinen työsuhde säännöllisten tulojen kanssa on yleisin ehto. Työsuhdetta ei tarvita, jos vakituisia tuloja on esimerkiksi eläkkeen muodossa.

Luottokorttia myöntävillä yhtiöillä voi olla vaatimuksena esimeriksi tietty tuloraja kortin myöntämiselle. Tuloraja riippuu täysin luotonmyöntäjistä ja vaihteleekin paljon. Esimerkiksi Eurocard Gold kortin myöntämiseen vaadittu tuloraja on 32 000 euroa vuodessa.

Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa luottokortti ilman tuloja olisi pankille liian suuri riski, eikä asiakkaan siksi ole mahdollista saada sellaista käyttöönsä. Ehdot sekä vuosituloraja vaihtelevat suuresti luotonmyöntäjien kesken, joten luottokortin saaminen voi olla helpompaa eri toimijoiden kautta.

Hakemuksen hylkäyksen tavallisimmat syyt

Erilaisia luottokorttihakemuksen hylkäämiseen johtavia syitä on olemassa monia. Tässä ovat niistä yleisimmät, hieman enemmän läpi avattuina, jotta tiedät paremmin, minkä vuoksi luottokorttihakemus voidaan hylätä.

Työttömyys ja sairausloma

Luottokorttia hakiessa hakemuksessa on usein kysymys kortin hakijan työtilanteesta, sekä tuloista ja muista erilaisista, mahdollisesti maksukykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Luottokortin saamiseksi kuitenkin työtilanne on yksi suurimpia tekijöitä. Työttömyys tai sairasloma voivat vaikuttaa maksukykyyn paljon ja molempien pitkittyminen yleensä laskee tulotasoa.

Jos sairasloma tai työttömyys on jatkunut pidemmän aikaa ja saat hylkäävän päätöksen, mutta koet maksukykysi riittävän maksamaan luottokortin käytöstä syntyvät laskut, kannattaa olla yhteydessä luottokortteja myöntävään yritykseen.

Joissain tilanteissa luottoja myöntävän virkailijan tapaaminen kasvokkain voi mahdollistaa luoton saamisen. Jos pystyt vakuuttamaan luottokortin myöntävän virkailijan maksukyvystäsi, eli kuukausittaisesta laskusta selviytymiseen, on mahdollisuus että hän myöntää luottokortin käyttöösi.

Palkkatulot ovat muussa maassa kuin Suomessa

Luottokortin hakijalla voi myös olla tilanne, jossa hän asuu Suomessa, mutta suurin osa tai kaikki tuloista saadaan ulkomailta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, kun hakija on aiemmin työskennellyt ulkomailla ja vasta muuttanut takaisin Suomeen. Myös ulkomailta vasta Suomeen ensimmäistä kertaa muuttaneella ei ole yleensä mahdollisuutta saada luottokorttia ilman tuloja.

Jos edellä kuvattu tilanne tulee eteen, on yleensä kannattavaa mennä luottoa myöntävän yrityksen konttoriin käymään, jossa voi osoittaa esimeriksi ulkomailla saatujen palkkakuittien avulla, että maksukykyä todellisuudessa on. Lomakkeella netin kautta luottokorttia haettaessa voi olla todella hankalaa saada hyväksyttyä luottopäätöstä.

Yksi vaihtoehto on odottaa muutama kuukausi, että Suomessa asuessa palkkaa alkaa kertymään ja vasta tämän jälkeen hakea korttia. Näin luottopäätöksen hyväksyminen on paljon todennäköisempää.

Myös yrittäjän, joka toimii toiminimellä, kannattaa suoraan ottaa yhteys luottokorttiyhtiöön ja esittää luottovirkailijalle hakemuksen tueksi esimerkiksi yrityksen tilinpäätös tai muuta vastaavaa näyttöä maksukyvystä luottohakemuksen tueksi.

Ei tarpeeksi tuloja tai puuttuvatko luottotiedot? Hae prepaid luottokorttia

Tavallisen luottokortin saadakseen on siis luottotietojen oltava kunnossa. Luottokorttia hakiessa luottokortin myöntäjä tekee automaattisen tarkastuksen hakijan luottotiedoista. Automaattista luottotietojen tarkastusta ei voi ohittaa, joten luottotietojen on siis oltava voimassa.

Visa, sekä Mastercard ovat jo joitain vuosia sitten tuoneet valikoimiinsa niin sanottuja PrePaid luottokortteja, jotka normaalista luottokortista eroten ”ladataan” rahalla etukäteen. Eli kortille laitetaan ensin rahaa, jotta sitä voi käyttää, eli varsinaista luottoa kortilla ei siis ole.

Visan ja Mastercardin lisäksi PrePaid luottokortteja tarjoaa moni muu kortinmyöntäjä. Esimerkiksi Revolut pankin Revolut Metal -maksukortti, sekä N26 prepaid luottokortit ovat varteenotettavia vaihtoehtoja kortteja miettiessä. Laajasti hyväksyttävät ja käytettävissä olevat kortit soveltuvat käytännössä täysin samoihin tilanteisiin, kuin muutkin pankki-, ja luottokortit.

PrePaid-luottokorttien lisäksi voit tutustua Revolutin ja N26 tarjoamiin kortteihin, joiden avulla maksat tekemäsi ostokset kätevästi. Korttien avulla voit maksaa ostokset jälkikäteen, kaikki yhdellä kerralla tai osamaksulla, joka luottokortissa on yksi kätevimmistä puolista pankkikortteihin verrattuna.

Kaikkien luottokorttien vertailu kannattaa, jos haluat löytää sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Mitä useampaa eri korttia vertaat ja haet, sitä todennäköisempää on, että hakemuksesi hyväksytään.